Evivanca
°1976, Belgium
evivanca@gmail.com

Expositions


2012 'Kleuren' Talens
May 2012
Domein De Ghellinck,
Wortegem-Petegem

2010 'Variatie - Rond - Fragmentatie'
8th May - 23th May
Town Hall Oudenaarde
with Jenny De Vlieger
& Joska Balcaen

2009 Group exhibition 'Schilderijen'

15th June - 30th June 2009
Town Hall Oudenaarde
curator Stijn Van Dorpe

2009 Group exhibition 'Grenzeloos'
Sint-Niklaas, Belgium (+catalogue)
curator Academy of Sint-Niklaas

2008 Exhibition Oudenaarde
Koninklijk Academie

2003 Exhibition Oudenaarde
'Rusthuis De Meerspoort

1993 Autumn Exposition

'Maarkedalschool' in Schorisse

Artistic cv

"...We find more tragedy in the work of visual artist Evivanca. We see collages and paintings of fragmented worlds. Still this work reveals beauty in a particular way. To understand this we must go back to the workingprocess that plays an important role in Evivanca's work. She cuts copies of images she is fascinated by into pieces. Afterwards she puzzles them into a new whole. These artworks have a certain autonomy, but sometimes they serve as a base for the construction of a new painting. These paintings are painted with utmost care and precision. The movement that becomes visible is one of deconstructing, slicing, breaking up existing worlds to retranslate them with care into a new more beautiful? constellation. The quality in these artworks I find in that movement. By the unmistakable presence of this process a dimension of time becomes visible, in which materials (paint, paper) are being handled with care.
We feel slowness, concentration. We get a look into the performing artist. By doing this it seems for me, Evivanca wants to stop the time for a moment, hoping in this silence of reconstructing, beauty will overcome. "

Stijn Van Dorpe
Visual Artist

Paintings - schilderijen - oilpaint -evivanca


//Nederlands:

...Iets meer tragiek lijkt te liggen in het werk van Evivanca. We zien collages en schilderijen van verknipte werelden. Toch is ook dat werk voor mij bij uitstek werk dat vooral schoonheid uitstraalt. Maar daarvoor moeten we even teruggaan naar het werkproces dat aan de basis ligt en dat bij Evivanca een heel belangrijke rol inneemt. Ze verknipt kopieën van bestaande beelden die bij haar een bepaalde fascinatie wegdragen. Daarna puzzelt ze die weer samen tot een nieuw geheel. Deze werken bezitten zeker een autonomie, maar toch dienen ze soms opnieuw als basis voor de opbouw van een schilderij. Deze schilderijen worden dan met uiterste zorg en precisie uitgewerkt. De beweging die hier zichtbaar wordt is er een van deconstrueren, versnijden, het uit elkaar halen van bestaande werelden om die daarna weer met zorg en in een nieuwe, mooiere? constellatie op te bouwen. De grote kwaliteit van dit werk ligt voor mij dan ook in die beweging. Door de duidelijke aanwezigheid van dit proces wordt een tijdsdimensie zichtbaar, een tijdsdimensie waarin heel zorgvuldig omgegaan wordt met materie (verf, papier). We voelen traagheid, concentratie, we krijgen inkijk in de 'uitvoerende' kunstenaar. Op deze manier lijkt het me vooral dat Evivanca met haar werk de tijd even stil wil zetten, in de hoop dat in deze stilte van het opnieuw opbouwen de schoonheid de bovenhand krijgt."

Stijn Van Dorpe
Beeldend Kunstenaar